MLADI
ZA BOLJŠE
OKOLJE

Opis projekta

Baza okoljske literature in virov je produkt dela študentov v okviru projekta Sinergija spoznanj o okolju med akademsko in lokalno skupnostjo – Mladi za boljše okolje. Nastala je v želji, da se na enem mestu zbere novejša družboslovna okoljska produkcija, ki bi raziskovalcem in drugim akterjem omogočila lažji dostop in vpogled do novega znanja, posredno pa tudi dostop do informacij o strokovnjakih in raziskovalcih, ki se ukvarjajo s specifičnim okoljskim področjem. Zajeta družboslovna okoljska produkcija združuje različne vidike naslavljanja okoljskih vprašanj, ki so nujna sestavina celostnega in učinkovitega pristopa k reševanju okoljskih problemov.

Baza družboslovne okoljske literature v Sloveniji

Vsebina baze

Baza zajema zaključna dela študentov (diplomske naloge, magistrske naloge, doktorske disertacije) Univerze v Ljubljani, ki so v okviru Fakultete za družbene vede, Ekonomske fakultete, Pedagoške fakultete, Filozofske fakultete, Pravne fakultete, Fakultete za upravo ter Akademije za likovno umetnost in oblikovanje nastala v obdobju 2010–2017; novejšo okoljsko produkcijo mentorjev zaključnih del študentov omenjenih fakultet; okoljsko produkcijo (strokovne monografije, zbornike, članke) fakultetnih in drugih založb ter znanstvenih revij; ter produkcijo nevladnih okoljskih organizacij.

Člani projekta